Угода користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Дана Публічна оферта є офіційною та публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу Товару (надалі – «Договір») між будь-яким Покупцем та Продавцем. Даний Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього Договору на наступних умовах:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Інтернет-магазин – електронний сервіс, розміщений на веб-сторінці: www.new-seeds.com.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його за на підставі виставленого рахунку.

Товар – товари або послуги, асортимент, ціна та характеристика яких зазначені на веб-сторінці Інтернет-магазину Продавця.

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, отримана Стороною з метою виконання умов Договору, яка не підлягає продажу, обміну, публікації чи будь-якому іншому розголошенню будь-яким способом, за виключенням випадків, передбачених Договором та/або положеннями чинного законодавства України.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Покупець – фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВЕ НАСІННЯ», інша юридична особа та/або фізична особа-підприємець, які реалізують Товари, представлені на веб-сторінці Інтернет-магазину.

Сторона/Сторони – загальна назва Покупця та/або Продавця, окремо або разом, згідно умов Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві у власність Товар, зазначений на веб-сторінці Інтернет-магазину, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Моментом укладення Договору моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення Товару, розташованої на веб-сторінці Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або шляхом повідомлення на зазначений Покупцем номер засобу зв’язку. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

1.3. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед акцептуванням Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з його умовами. Якщо Покупець не погоджується з умовами Договору – він не має права акцептувати цей Договір. Таким чином, акцептування Договору Покупцем свідчить про ознайомлення з усіма умовами цього Договору.

 1. НАДАННЯ ЗГОДИ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Покупець надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, що надаються Покупцем після підписання Договору, відповідно до умов пункту 2.4. Договору.

2.2. Покупець підтверджує, що вказана в пункті 2.1 згода на збір та обробку Персональних даних є добровільною, безумовною та безвідкличною. Часткова згода Покупця на обробку власних Персональних даних не допускається.

2.3. Відповідно до положень законодавства про захист персональних даних України, Покупець визнає і погоджується з наданням Продавцю власних Персональних даних. Покупець підтверджує і гарантує, що він/вона письмово повідомлені про наступне: включення його/її Персональних даних до бази персональних даних Продавця; мету збору і обробки Персональних даних; осіб, яким передаються Персональні дані; відповідність складу і змісту Персональних даних меті їх обробки. Термін використання Продавцем наданих Покупцем Персональних даних – безстроковий.

2.4. Надання Покупцем згоди на використання (в тому числі, збір та обробку) Продавцем Персональних даних здійснюється наступним чином:

2.4.1. На веб-сторінці Інтернет-магазину за адресою: www.new-seeds.com.ua, Покупець проходить авторизацію, вказуючи власну поштову адресу,  що є частиною Персональних даних, та входить у власний особистий кабінет, який є невід’ємною частиною програмного елементу веб-сторінки Інтернет-магазину www.new-seeds.com.ua;

2.4.2. Покупець оформлює замовлення шляхом заповнення форми, розташованої на веб-сторінці Інтернет-магазину;

2.4.3. Покупець ознайомлюється з умовами даної Публічної оферти;

2.5. Після вчинення дій, передбачених в пункті 2.4 даної Публічної оферти, Продавець має право на обробку Персональних даних Покупця.

2.6. Покупець підтверджує, що всі умови Публічної оферти зрозумілі і не вимагають додаткових роз’яснень.

 

 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Продавець гарантує, що Товар є якісним та відповідає вимогам, які ставляться до Товарів такого типу. Товар за цим Договором має забезпечувати його повну придатність для використання за призначенням.

3.2. На письмову вимогу Покупця якість Товару може бути підтверджена якісним посвідченням, що видано заводом-виробником, відповідним Сертифікатом відповідності (в тому числі сертифікатами, виданими органами Держстандарту України – на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації).

3.3. Товари, що передаються Продавцем за цим Договором марковані та містять необхідну, доступну й достовірну інформацію на упаковці згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

3.4. Товар повинен бути переданий Продавцем Покупцю у тарі та (або) упаковці, що забезпечує схоронність Товару (недопущення його псування, втрати зовнішнього вигляду, забруднення, псування маркування та (або) знищення за звичайних умов зберігання, вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування).

 

 1. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

4.1. Продавець дає гарантію на Товар на строк, встановлений виробником для такого Товару, з дня підписання Сторонами відповідних накладних, які свідчать про фактичну  передачу Товару Покупцю.

4.1.1. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару, Покупець письмово звертається до Продавця з відповідним повідомленням про такі недоліки протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виявлення таких недоліків.

4.1.2. Продавець, отримавши письмове повідомлення Покупця про недоліки Товару протягом встановленого гарантійного строку, зобов’язується замінити Товар з недоліками на аналогічний товар належної якості або усунути такі недоліки. У разі виявлення Товару неналежної якості, такий Товар підлягає обміну після огляду Товару в присутності представників обох Сторін.

4.1.3. Продавець вправі відмовитися від власних гарантійних зобов’язань, якщо Продавець, здійснивши відповідну перевірку виявлених Покупцем недоліків Товару, обґрунтовано прийде до висновку, що зазначені недоліки не підпадають під гарантійні зобов’язання. В такому випадку Продавець має направити Покупцю повідомлення з роз’ясненням причин відмови від гарантійних зобов’язань.

4.2.  Продавець не несе гарантійних зобов’язань у разі неналежної експлуатації товару, дії атмосферних опадів, високих температур, пожежі, ударів, побиття, різких перепадів напруги в електромережі, навмисних чи необережних дій Покупця чи його персоналу та/або третіх осіб, потрапляння будь-яких сторонніх предметів до Товару та відповідним пошкодженням Товару та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або документацією на Товар.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець оформлює замовлення на Товар шляхом заповнення форми замовлення, розташованої на веб-сторінціс Інтернет-магазину або за допомогою засобу телефонного зв’язку за номером, розміщеним на веб-сторінці Інтернет-магазину.

5.2. Під час заповнення форми замовлення Товару або реєстрації на веб-сторінці Інтернет-магазину, Покупець зобов’язаний надати наступну інформацію:

5.2.1. Прізвище, Ім’я та по-батькові Покупця (або зазначеної ним особи);

5.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка здійснюється за адресою Покупця);

5.2.3. Номер засобу зв’язку;

5.2.4. Адресу електронної пошти;

5.2.5. Ідентифікаційний код (для юридичних осіб або фізичних-осіб підприємців).

5.3. Номенклатура, асортимент, загальна кількість, ціна за одиницю Товару, сумарна вартість Товару, обраного покупцем, зазначається у формі замовлення Товару на веб-сторінці Інтернет-магазину.

5.4. У разі необхідності уточнення додаткової інформації по замовленню, Продавець має право запросити її у Покупця.

5.5. При оформленні замовлення за допомогою засобу телефонного зв’язку, Покупець зобов’язаний надати представнику Продавця інформацію, зазначену в п. 5.2.

5.6. Продавець не несе відповідальності за недостовірність інформації, наданої Покупцем у відповідності до п. 5.2. Договору.

5.7. У разі відсутності Товару, зазначеного Покупцем у формі замовлення, на складі Продавця, співробітник Продавця зобов’язаний проінформувати Покупця про це шляхом повідомлення за допомогою електронної пошти або засобу телефонного зв’язку, а також має право запропонувати Покупцю аналогічний з вимогами Покупця Товар, який є в наявності на складі Продавця.

 

 1. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в національній валюті України – гривні з урахуванням податку на додану вартість та зазначаються на веб-сторінці Інтернет-магазину

6.2. Вартість Товару, яка вказана на веб-сторінці Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару сплачується відповідно до діючих тарифів обраної ним вантажоперевізної організації або організації зв’язку безпосередньо при отриманні Товару.

6.3 Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення за допомогою засобу телефонного зв’язку.

6.4. Товари замовлені Покупцем, оплачуються останнім, шляхом використання національних платіжних інструментів, а також готівкових розрахунків. Договором встановлюються наступні способи оплати вартості Товару Покупцем:

6.4.1. готівковим або безготівковим розрахунком шляхом передоплати або післяплати при отриманні Товару шляхом самовивозу за адресою, зазначеної Продавцем у формі замовлення Товару;

6.4.2. готівковим або безготівковим розрахунком шляхом передоплати або післяплати при отриманні Товару шляхом кур'єрської доставки;

6.4.2. готівковим або безготівковим розрахунком шляхом передоплати або післяплати при отриманні Товару шляхом доставки безпосередньо обраною Покупцем вантажоперевізною організацією або організацією зв’язку.

6.5. Перелік доступних способів оплати може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

6.6. Фінансові зобов’язання Покупця за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів.

 

 1. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ І ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

7.1. Способи, порядок і терміни доставки Товару зазначаються на веб-сторінці Інтернет-магазину в розділі «Доставка». Порядок і умови обраного Покупцем способу доставки замовленого Товару, підтверджуються Продавцем за допомогою засобу телефонного зв’язку після заповнення Покупцем форми замовлення Товару.

7.2. Умови самовивозу Товару:

7.2.1. Під час заповнення форми замовлення Товару, Покупець може здійснити розрахунок і в якості способу доставки Товару, отримати замовлений Товар за адресою, зазначеної Продавцем у формі замовлення Товару.

7.2.2. Час роботи пункту самовивозу зазначається на веб-сторінці Інтернет-магазину в розділі «Доставка».

7.2.3. Право власності та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару та відповідних супровідних документів, або з моменту передачі Товару Продавцем вантажоперевізній організації або організації зв’язку, обраної Покупцем.

7.3. Умови доставки Товару безпосередньо обраною Покупцем вантажоперевізною організацією або організацією зв’язку:

7.3.1. Під час заповнення форми замовлення Товару, Покупець може здійснити розрахунок і в якості способу доставки Товару обрати одну з перелічених у формі замовлення Товару вантажоперевізну організацію або організацію зв’язку.

7.3.2. Продавець передає Товар Покупцю або його уповноваженій особі або перевізнику/організації зв’язку разом з наступними документами:

            7.3.2.1. видаткова накладна;

            7.3.2.2. рахунок на оплату;

            7.3.2.3. копії документів, що засвідчують якість Товару, за письмовою вимогою Покупця (сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи).

7.4. В день отримання Товару Покупець, в разі виявлення невідповідності Товару умовам даного Договору щодо якості, маркування, тари, упаковки, кількості та комплектності, якщо такі невідповідності (недоліки) не можуть бути усунуті в момент передачі Товару, має право відмовитися від прийняття такого Товару/Устаткування шляхом направлення/вручення Продавцю обґрунтованих письмових заперечень. У випадку відсутності зазначених обґрунтованих письмових заперечень, Товар вважається переданим Покупцю належним чином та без будь-яких порушень.

7.5. Право власності на Товар та ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару у випадку передачі Товару на умовах пункту 7.2. Договору переходить від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі йому Товару (що підтверджується підписаною Сторонами видатковою накладною), у випадку передачі Товару на умовах пункту 7.3. переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару перевізнику Покупця (вантажоперевізними організаціями або організаціями зв’язку або іншим третім особам). Відповідальність за збереження та цілісність Товару у перевізника несе Покупець. Дата фактичної передачі Товару відповідає даті видаткової накладної.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Продавець зобов’язаний:

8.1.1. Передати товар Покупцю відповідно до підтвердженого замовлення у строк, в кількості та в асортименті, узгодженому Сторонами.

8.1.2. Забезпечити Покупця всіма необхідними супровідними документами на Товар.

8.1.3. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сторінці Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

8.1.4. Належним чином виконувати усі інші обов’язки, встановлені даним Договором.

8.2. Продавець має право:

8.2.1. Отримати оплату за Товар в розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором.

8.2.2. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору.

8.2.3. На отримання повної та достовірної інформації від Покупця в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання підтвердженого замовлення за цим Договором.

8.2.4. Відмовити Покупцеві у продажу Товару, який відсутній в наявності на складі Продавця або виробника товару, або запропонувати Покупцю аналогічний Товар, який є в наявності на складі Продавця.

8.3. Покупець зобов’язаний:

8.3.1. Прийняти Товар та своєчасно його оплатити.

8.3.2. Користуватися Товаром згідно з його цільовим призначенням.

8.3.3. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на веб-сторінці Інтернет-магазину.

8.4. Покупець має право:

8.4.1. Вимагати від Продавця передачі Товару на підставах та в порядку, передбаченому цим Договором;

8.4.2. На належну якість Товару та обслуговування, на безпеку Товару.

8.4.3. Інші права, надані споживачу згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

8.5. Сторони мають інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

 

 1. РЕКЛАМАЦІЇ

9.1. При виявленні Покупцем недоліків Товару, що не могли бути виявлені при звичайному прийманні Товару, але не пізніше 14 календарних днів з приймання Товару, Покупець вправі заявити Продавцю відповідну претензію (рекламацію).

9.2. Продавець зобов’язаний на вимогу Покупця провести в строк не більше 7 (семи) календарних днів заміну Товару неналежної якості.

9.3. В разі виявлення невідповідності Товару умовам даного Договору щодо маркування, штрихового кодування, тари, упаковки, якості, комплекту та (або) комплектності, Покупець має право відмовитися від прийняття та оплати такого Товару або прийняти Товар та вимагати усунення виявлених Покупцем недоліків. Повинен бути складений рекламаційний акт, згідно чинного законодавства України. На підставі цього акту Покупець має право пред'явити претензію Продавцю по якості Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати купівлі-продажу Товару, шляхом:

9.3.1. заміни на Товар аналогічної кількості та асортименту – у випадку купівлі-продажу неякісного Товару або Товару з неналежним маркуванням, штриховим кодуванням, тарою або упаковкою;

9.3.2. доукомплектування або заміни Товару комплектним, аналогічної кількості та асортименту – в разі купівлі-продажу некомплектного Товару (в тому числі недотримання вимог, щодо набору товару у комплектності).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором згідно з законодавством України, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

10.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

10.3. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

10.4. Продавець не несе відповідальності за:

10.4.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

10.4.2. за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товар винятково через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

10.4.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при заповненні форми замовлення Товару;

10.4.4. за затримку і перебої під час обробки замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

10.4.5. за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

10.4.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

10.5. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам інформацію про положення даного Договору, а також інформацію, отриману ними в зв’язку з виконанням Договору, якщо інше не вимагається умовами надання Послуг за Договором та чинним законодавством України. Сторона, яка відповідно до вимог чинного законодавства України розкрила відповідну інформацію, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

11.2. Сторони мають право розкривати відповідну конфіденційну інформацію третім особам виключно у випадках залучення таких третіх осіб до виконання даного Договору, за умови, що цього розкриття інформації неможливо уникнути, і при взаємній письмові згоді Сторін на таке розкриття інформації таким третім особам.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

12.1. Жодна із Сторін цього Договору не несе відповідальності за (а) невчасне виконання, (б) неможливість виконання або (в) порушення своїх зобов'язань по цьому Договору у випадку, коли це відбулося в результаті Форс-мажорних обставин.

12.2. У випадках настання Форс-мажорних обставин, Сторона, яка опинилася під їх впливом, зобов’язана негайно інформувати іншу Сторону про настання Форс-мажорних обставин та їх вплив на можливість виконання Договору, а також вжити всіх можливих розумних заходів з метою мінімізації негативних наслідків для виконання Сторонами Договору, викликаних зазначеними обставинами.

12.3. У разі якщо Сторона, виконанню зобов’язань якої перешкоджають обставини Форс-мажору, не повідомить іншу Сторону про це в термін протягом 10 (десяти) календарних днів, який обчислюється з дня настання таких обставин, така Сторона втрачає право посилатися на зазначені обставини як на Форс-мажор.

12.4. Якщо Форс-мажорні обставини тривають, або будуть тривати більше 3 (трьох) місяців поспіль, Сторони узгоджують порядок подальшого виконання ними Договору та можуть прийняти рішення про припинення дії Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Всі спори, які виникають між Сторонами стосовно тлумачення та/чи припинення цього Договору та виконання будь-якою із Сторін будь-яких її зобов’язань, визначених цим Договором, вирішуються шляхом дружніх переговорів між Сторонами.

13.2. У випадку, якщо Сторони не можуть вирішити спори, що виникли між ними, ці спори вирішуються компетентними судами України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір публічної оферти набирає чинності з моменту його розміщення на веб-сторінці Інтернет-магазину і діє до моменту його відкликання (зміни) Продавцем. Положення даного пункту поширюються також на внесені до даного Договору зміни та/або доповнення.

14.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Договору та/або відкликати його (оферту) в будь-який час на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту договору на веб-сторінці Інтернет-магазину, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений безпосередньо в тексті зміненого договору.